Razlog za slikanje

Slovenski ornament, Jože Karlovšek

June 10, 2022 @Atelje MS Zreče Season 1 Episode 32
Razlog za slikanje
Slovenski ornament, Jože Karlovšek
Show Notes

Jože Karlovšek je bil neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar. Karlovškovo bogato zapuščino obuja njegova vnukinja, Celjanka Katarina Karlovšek. 
Njen ded se je zavedal, da so knjige dragoceni dokument slovenskega ljudskega izročila. Leta 1935 je izdal knjigo Slovenski ornament in na to temo še drugo o ljudskih in obrtniških izdelkih, kasneje pa še več knjig in strokovnih člankov o slovenski hiši, slovenskem ornamentu in stavbarstvu. 
Katarina Karlovšek je pred tremi leti zasnovala kolekcijo Slovenski ornament Jože Karlovšek, ki danes ponuja več kot 60 različnih izdelkov za poslovna, protokolarna in suvenir darila. S kolekcijo nadaljuje njegovo delo in ohranja bogato kulturno dediščino slovenskega ornamenta.

Radio Rogla
To je ta dober občutek